Sosyal Güvenlik Kurumu'nun İnfüzyon Kemoterapilerine İlişkin Duyurusu

Değerli Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun infüzyon kemoterapilerine ilişkin duyurusu ekte sunulmuştur.
Saygılarımızla.

TTOD Hukuk Müşavirliği


saglik/userfiles/file/Eki%20tablo.docx