Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Değerli Üyemiz,

 Resmi Gazete'de SGK tarafından hazırlanan SUT'ta değişiklik yayımlanmıştır. Değişiklikleri içeren bilgi ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla..

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Hukuk Müşaviri