SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğSayın Üyemiz

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla.

Tıbbi Onkoloji Derneği