Sağlık Torba Yasası Yürürlüğe Girmiştir.

Değerli Üyemiz,

Sağlık torba yasası 18.01.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ekte TTOD Hukuk Danışmanı'nın bilgi notu  sunulmaktadır.
 
Saygılarımızla

 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği