"Primer ve Metastatik Karaciğer Tümörlerinde Y-90 İşaretli Mikroküreler ile Selektif İntraarteriyel

Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Nükleer Tıp Derneği ve Türkiye Girişimsel Radyoloji Derneği'nin katkıları ve RADMED A.Ş.'nin sponsorluğu ile düzenlenecek olan '' Primer ve Metastatik Karaciğer Tümörlerinde Y-90 İşaretli Mikroküreler ile Selektif İntraarteriyel Radyonüklit Tedavi '' başlıklı 2. Türkiye SİRT Sempozyumu 17-18 Şubat 2011 tarihinde İstanbul Ceylan İntercontinental Otel'de gerçekleştirilecektir.
Sempozyuma ait ön duyuruyu ekte dikkatlerinize sunar, katılımınızla ilgili olarak 15 Ocak 2011 tarihine kadar aşağıda iletişim bilgileri bulunan Sezgi KURAL ile temasa geçmenizi rica ederiz.
 
Saygılarımızla.
Tıbbi Onkoloji Derneği
 
 
İletişim Kurulacak Kişi:
SEZGİ KURAL
RADMED A.Ş.
Fahrettin Kerim Gökay Cd. Ak Apt. No :280 3/16
Sahray-ı Cedit-İSTANBUL
TEL: 0216 357 52 59-357 46 69
FAX: 0216 357 59 42
e-mail: skural@radmed.com.tr