Pandemi Sürecinde Yaşlı Kanser Hastalarının Yönetimi ve Sorunlar