Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik

Değerli Üyemiz,
 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik 11 Temmuz 2013 gün 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla..

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Hukuk Müşaviri