“Kısmı Statüdeki Öğretim Üyelerinin Tıp Fakültesi Dekanlıklarına Dilekçe Verme

Sayın Üyemiz            

Derneğimiz hukuk müşaviri “kısmı statüdeki öğretim üyelerinin tıp fakültesi dekanlıklarına dilekçe verme” talepleriyle ilgili görüşlerini bildirmiştir:
“Öğretim üyelerinin dilekçe vermeleri veya vermemeleri, kendilerine gelecekte hukuki bir yarar ya da zarar sağlamayacaktır. Bu nedenle dilekçenin içeriğinde yazılı olanların da bağlayıcı olmayacağı bildirilmiştir.
 
Saygılarımızla.
 
Tıbbi Onkoloji Derneği