30.04.2016 SUT Değişikliği

Değerli Üyemiz,

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24/03/2013 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 30.04.2016 tarih ve 29699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Değişiklik metnine göre, üniversite hastanelerine bağlı semt poliklinikleri üçüncü basamak resmi sağlık kurumu olmaktan çıkarılmış, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları, yurtdışı tedavi raporları, yoğun bakım, endikasyon dışı ilaç kullanım onayı, yurtdışından ilaç temini, ilaçların indirim oranları ve eşdeğer ilaç ile ilgili değişiklikler yapılmıştır. 

Tebliğin;

a) 11 inci maddesi 23/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 14 üncü maddesi 7/4/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 5 inci maddesi yayımı tarihinden 10 gün sonra,

ç) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 

yürürlüğe girecektir. Tebliğ metni ve karşılaştırmalı tablosu ekte olup, bilgilerinize saygıyla sunulur. 


TTOD Hukuk Müşavirliği

saglik/userfiles/file/sut_karsilastirmali_tablo_son.pdf