1.Geriatrik Onkoloji Kongresi

 Değerli Üyemiz, 

Geriatri Onkoloji Derneği tarafından 16-19 Ekim 2014'te Antalya'da ydüzenlenecek  olan "1. Geriatrik Onkoloji Kongresi"nin 1. duyuru ekte   bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla, 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği