Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Yumuşak Doku Sarkomlarına Yaklaşım Multidisipliner Eğitim Toplantısı

 Değerli Üyemiz,

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yumuşak Doku, Kemik Sarkomları, Cilt, Benign Tümörler Çalışma Grubu tarafından 29 Mart 2014 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan "Yumuşak Doku Sarkomlarına Yaklaşım Multidisipliner Eğitim Toplantısı" duyurusunun güncel hali ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

saglik/userfiles/file/Yumu%C5%9Fak%20Doku%20Sarkomlar%C4%B1na%20Yakla%C5%9F%C4%B1m.pdf