Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Yönetmelik Değişiklikleri

Sayın Üyemiz,
 
“Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” (EK-1) 18 Şubat 2011 gün 27850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ve Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (EK-2) 18 Şubat 2011 gün 27850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
 
Bilgilerinize Sunulur.
 
Tıbbi Onkoloji Derneği