Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Yan dal Asistanları Esmo Üyelik Ücretlerinin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından karşılanması

Değerli üyemiz,

Derneğimiz üyesi yandal asistanlarımızın eğitim süresi boyunca (3 yıl) ESMO üyelik ücretlerinin Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından karşılanma kararı alınmıştır.
Yandal asistanlarımızın ESMO üyelik bilgilerini ve de ödeme yaptıklarını gösteren evrakları ttod@kanser.org adresine göndermeleri yeterlidir.

Saygılarımızla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği