Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Yan Dal Asistan Temsilcisi Sonucu

Değerli Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Üyeleri;

Derneğimizinyan dal asistan temsilciliğine yapılan elektronik oylama sonucunda Dr.Ozan Yazıcı seçilmiştir.

Yan Dal Asistan Temsilcisi’nin Görevleri;

· Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanlarının TTOD Yönetim Kurulu’nda oy hakkı olmaksızın temsil edilmelerini 
   sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanlarının eğitim, araştırma ve özlük hakları ileilgili sorun ve çözüm önerilerinin
   Yönetim Kurulu’na iletilmesini sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji yan dal asistanlarının yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerinin 
   organizasyonunu sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Eğitim Planlama ve Organizasyon (EPOK) Kurulu’na bağlı kurs        
   düzenlemelerine yardımcı olmak,

· Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (European Society of Medical Oncology (ESMO), Genç Onkologlar 
  Grubu’nda (Young Oncologists Group) ülkemizi temsil etmek.

Yan dal asistan temsilciliğine seçilen arkadaşımızı kutlar, başarılı bir çalışma dönemi dileriz.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu