Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik

Değerli Üyemiz,
 

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Temmuz 2013 gün 28709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ ekte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla..

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Hukuk Müşaviri