Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Üyelerimize Yurt Dışı Eğitim Desteği

Sayın Üyemiz;
 
Tıbbi Onkoloji Derneği Ödül ve Destek Programı Yurt Dışı Eğitim Desteği Programına; Yılda 3 kişiden fazla olmamak kaydıyla, yurtdışında en az 3 ay süre ile eğitim almak üzere başvuran üyelerimize 3-12 ay süreyle ayda 2.000 USD destek verilmesine, yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
Tıbbi Onkoloji Derneği