Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Üniversitelerimizle İlgili Düzenleme Tekrar Gözden Geçirilmelidir.

ÜNİVERSİTELERİMİZLE İLGİLİ DÜZENLEME TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR

 

Üniversitelerimiz, köklü geçmişleri, yetiştirdiği dünya çapında bilim insanları ve yüzbinleri bulan mezunlarıyla ülkemizin en önemli değerleri arasındadır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemli başarılar elde etmiş, literatüre giren bilimsel çalışmalara imza atmış ve birer marka haline gelmiş olan üniversitelerimizin, birikim ve değerlerinin korunması gerekmektedir.

 

Öğrencisi, akademisyeni ve bağlı bileşenlerinin büyük bir bilinçle sahiplendiği bu köklü kurumlarımızda yapılması planlanan bölünmenin, ayrışma ve zafiyete neden olacağı endişesini taşımaktayız. Ülkemizin bugünü ve yarınını yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda alınacak kararın büyük bir sorumluluk gerektirdiği, olası olumsuzlukların da telafisi güç sonuçlar doğuracağı aşikardır.

 

Bu itibarla, üniversitelerimizin yukarıda bahsettiğimiz değerlerinin büyük bir hassasiyetle korunması ve marka değerine zarar verecek uygulamalardan kaçınılmasının gerektiğini düşünmekteyiz.

 

Birçok üyemizin de mezunları arasında yer aldığı İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere, tüm üniversitelerimizle ilgili bu kararın, bir kez daha değerlendirilmesinin son derece önem arz ettiğini belirtiriz.

 

Saygılarımızla,

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yönetim Kurulu