Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

UKK Sırasında Yapılacak Soru Hazırlama Teknikleri Kursu

Değerli Üyemiz,

Dernek Yeterlilik Kurulumuz tarafından Tıbbi Onkoloji Yeterlilik Sınavlarında kullanılmak üzere Soru Bankası oluşturulmasına karar verilmiştir. Soru Bankası için üyelerimizin hazırlayacağı uygun şekilde hazırlanmış sorulara ihtiyaç vardır. Bu nedenle hepimizin soru hazırlama teknikleri bilgilerimizi güncellememiz gerekliliği doğmuştur.

Derneğimizin Ege Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı ile birlikte düzenlediği “Soru Hazırlama Teknikleri Kursu” 20. Ulusal Kanser Kongresi sırasında Antalya Susesi Otel’inde 19 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 19.00-22.00 arasında yapılacaktır.

Ayrıca 20-21 Nisan 2013 günlerinde kongre programı bitiminde saati daha sonra ilan edilmek üzere soru hazırlama ile ilgili workshop’lar düzenlenecektir.  Kursa katılmak isteyenlerin tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine email ile başvurmaları rica ederiz.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Not: Yanınızda kendinizin hazırladığı bir soru ve mümkünse laptob ile gelmeniz ricasıyla.