Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

UKK Oturum Duyurusu

Değerli Üyemiz;

23.UKK sırasında Sağlık Bakanlığı ve SGK dan yetkili kişilerinde bulunacağı bir oturum gerçekleştirilecektir. Yönetilmesini istediğiniz soruları tibbionkolojidernegi@gmail.com adresinize iletebilirsiniz.

Saygılarımızla
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği