Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Türkiye’de Son Yıllarda Güncel Tedavilere Ulaşım Konusunda Sorunlar İle İlgili Derneğimiz Tarafından Hazırlanan Rapor Hk.

Değerli Üyemiz,

Son yıllarda çok sayıda yeni olan onkolojik  tedavi alanına girmişken, Türkiye’de halen kullanamadığımız onaylı tedaviler ile, Dünya’da yeni endikasyonu olan ilaçlar arasında bir fark  oluşmuştur. Dünya’daki güncel onkolojiyi  yakından takip etmek ve hastalarımıza uygulayabilmek amacıyla;  Derneği’miz dokuz farklı tümör grubunda Türkiye’de onaylı ilaçla ve Dünya’daki durumu değerlendiren bir rapor hazırlamıştır. Dernek olarak bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretim üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Raporun karar süreçlerinde yararlı olmasını diliyoruz.

Saygılarımızla.

Dr.Gökhan Demir
Başkan
TTOD Yönetim Kurulu Adına