Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız 2020

Değerli Üyemiz,

 

Bilindiği üzere UKK?nin yeniden yapılandırılması seçenekleri konusunda siz değerli üyelerimizin fikrine başvurmuştuk. Gelen sonuçlar UKK?dan ayrılma ve UKK?dan ayrılmadan adil bütçe paylaşımı üzerinde yoğunlaşmıştı. Uzun süredir, UKK?yı oluşturan diğer derneklerle sizlerin bu değerli görüşlerinizi hem de diğer konuları istişare ediyoruz. Tüm bu gelişmeler hakkında bilgi vermek, bu önemli konuda görüşlerinizi almak, tüm fikirleri bir daha dinlemek ve nihai bir karar almak için tüm üyelerimizi ?Ulusal Kanser Kongresi?nin Yeniden Yapılandırılması? gündemli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına bekliyoruz.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2020 tarihinde saat 11.30?da Marriott Asia Hotel İstanbul?da yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 5 Nisan 2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılar sunarız.

Olağan Üstü Genel Kurulumuza katılmak isteyen üyelerimiz ulaşım organizasyonlarının organize edilebilmesi için Pin Kongre Organizasyon firmasından Ömer Altay (0532 600 26 66) aramaları veya ttod@kanser.orgadresimize katılım durumlarını belirtir mail atmalarını rica ederiz.

 

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1. Açılış-Yoklama

2. Toplantı Divanı Teşkili ve Divana Toplantı tutanağının imza yetkisinin verilmesi

3.Oylama usulünün belirlenmesi

4. Ulusal Kanser Kongresi?nin Yeniden Yapılandırılması Hakkında Görüşlerin Dinlenmesi ve karar alınması

(Gündem hakkında görüş bildirmek isteyen üyelerimizin süre ayarlanması açısından önceden bildirim yapması rica olunur.)

5. Dilek ve Temenniler

6. Kapanış