Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği; Ödül ve Destek Programı Çerçevesinde "Tıbbi Onkoloji Araştırma Ödülü" Verecektir.

Değerli Üyelemiz;

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği; ülkemizden çıkan iyi yayınlara destek olmaktadır. Ödül ve Destek Programı çerçevesinde 22.UKK sırasında "Tıbbi Onkoloji Araştırma Ödülü" verilecektir. Bu ödüle birinci ismin dernek üyesi olması ve araştırmanın son 1 yıl içinde (01-Ocak 2016-31 Aralık 2016) tam metin olarak yayınlanmış olması gereklidir. Araştırmacı kendi adına başvurabileceği gibi uygun gördüğü bir araştırmayı da Ödül ve Destek Programı'ndan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.İrfan Çiçin'e (irfancicin@hotmail.com)adresine gönderebilir, koşullara "web sitesi"'nden ulaşılabilir.siniz. 06 Mart 2017 Tarihine kadar başvurmanız  rica olunur.  Konu ile ilgili detaylar aşağıdadır:

1.    Bu ödülü alabilmek için yayınlanan araştırmanın birinci ismi Türk Tıbbi Onkoloji Derneği üyesi olmalıdır.

2.    Bu ödüle online sistem üzerinden kişisel başvuru yapılabilir veya yayınlanmış bir araştırma ödüle aday gösterilebilir. Aday gösterilen yayın sahiplerinden on-line sistem üzerinden başvuru yapmaları istenir.

3.    Bir önceki yıl içerisinde yayınlanan araştırmalara verilir.

4.    Bu ödül için, her yıl Ocak ayında Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu 5 kişilik bir jüri belirler.

5.  Bu ödüle aday yayınlar belirlenirken araştırmanın yayınlandığı derginin akademik saygınlığı, çalışmanın niteliği, bilimsel etik kurallara uygunluğu, bilimsel katkısı ve katılan merkez sayısı gibi özellikler dikkate alınır.

6.  Aday yayınlar belirlendikten sonra, başvuru şartlarını tamamlayanlar arasından ödül alacak araştırmalar seçilir.

7.    Aday yayınlar belirlenen jüriye değerlendirilmek üzere dernek yönetim kurulu tarafından gönderilir.

8.    Ödüller aşağıda belirlenen miktarda olup yazar listesinde adı geçen üyelerimiz arasında eşit olarak paylaştırılır ve tüm yazarlara başarı sertifikası verilir.

o    Birincilik ödülü 5.000 TL,

o    İkincilik ödülü 3.000 TL,

o    Üçüncülük ödülü 2.000 TL'dir.

9.    Dernek yönetim kurulu bu ödülleri verip vermeyeceğine ve miktarına her yıl karar verir.

Bilgilerinize sunulur.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği