Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Eğiticiler Kurulu Toplantısı

Değerli Üyemiz,

Eğitim Kurumlarında görevli üyelerimizin temsilcilerinden oluşan Eğiticiler Kurulu 22.06.2014 tarihinde  İstanbul’da toplandı. Bu toplantı tutanaklarını ve alınan kararları sizlerle paylaşıyoruz.

I- Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği


Nisan 2014'te Resmi Gazete’de yayınlanan yeni Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hakkında Derneğimizin Yeterlilik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal tarafından sunum yapılarak yan dal asistanlarının yeni görev tanımları, çekirdek eğitim müfredatı, uzmanlık eğitimi karnesi,uzmanlık öğrencisi kanaati ve 3 yıl içinde aktive edilmek istenen Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemi (UETS) hakkında bilgi verildi.  

Kabul gören Eğiticiler Kurulu önerileri aşağıdadır:

  • Yan dal asistanlığında tez mecburiyeti kalktığından Eğiticiler Kurulu’nun tavsiyesi olarak her asistanın sınav öncesinde  en az bir tane araştırma makalesini yayına hazır hale getirmesi,
  • Yan Dal Uzmanlık sınavı öncesinde Derneğimizin web sitesinde olan Yan Dal Uzmanlık Eğitim Karnesi ‘nin  tamamlanması ve çıktısının alınarak ilgili  eğitim kurumunda saklanması,
  • Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP)  olmayan kurumların Derneğimizin web sitesindeki ÇEP’ten yararlanmaları,
II- Yeterlilik ve Gelişim Sınavları

Yeterlilik ve  gelişim sınavları, oluşturulan soru bankası ve Ege Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı’ndan alınan profesyonel alt yapı desteği ile ilgili bilgiler  verildi. Soru Bankası’nın geliştirilmesi için Eğiticiler Kurulu’ndan destek istendi. Sınavlara giren kişi sayısının artırılmasına yönelik öneriler tartışıldı.

Kabul gören öneriler aşağıdadır; 
  • Yan dal asistanlarının birinci ve ikinci yıllarında  Gelişim Sınavları’na girmesi konusunda teşvik edilmesi,
  • Üçüncü yıl asistanlarının uzmanlık sınavı öncesi Yeterlilik Sınavı’na girmesinin teşvik  edilmesi,   
  • Derneğin verdiği burs başvurularında sınavların  kriter olması,
  • Doçentlik sınavı öncesinde Yeterlilik Sınavı’na girilerek Yeterlilik Sertifikası  alınması.
III- Yeterlilik Belgesi Yenilenmesi

Süresi dolacak olan  Yeterlilik Belge’lerinin nasıl yenilenmesi gerektiği tartışıldı. Yenilenmesi için; İsteğe bağlı Yeterlilik Sınavı’na girilmesi  veya kongre, kurs, toplantı katılımları ve yayınların puanlanması  genel kabul gördü.


IV- Nitelikli Yayınların Arttırılması

Yayın konusunda başarılı olan  kliniklerin teşvik edilmesi önerildi.Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı’na  Klinik Araştırma Yönetmeliği ve ilaç araştırması  yapılmasını kolaylaştıran önerilerin  görüşme yapılarak iletilmesine karar verildi.

  TTOD Yeterlilik Kurulu                                                                                    TTOD Yönetim Kurulu