Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Bilimsel Kurulları

Değerli Üyelerimiz;

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği çatısı altında meme kanseri, gastrointestinal kanserler, akciğer kanseri, ürolojik kanserler, jinekolojik kanserler ile ilgili olarak bilimsel kurullar kurulması planlanmaktadır. İlerleyen zaman zarfında gereksinim ve istekler doğrultusunda yeni bilimsel kurullar içinde çalışmalar yine derneğimiz tarafından yapılacaktır.

Bu kurulların amaçları

1. 2020 yılında itibaren alanıyla ilgili olan ulusal ve uluslararası kongre/sempozyum/kurs düzenlemelerinde görev paylaşımı ve danışmanlık yapması

2. Alanlarında olan bilimsel gelişmelerden üyelerinbilgilendirilmesi ve güncel kılavuzların hazırlanması

3. Alanları ile ilgili sosyal projeler ve kamuoyu aydınlatılmasında aktif görev alması.

4. Ulusal ve uluslararası çalışmalarda düzenleyici olması olarak düşünülmüştür.

Karışıklığa yol açmamak için her üyemizin en çok çalışmak istediği 1 kurulu seçmesi ile başlayacak bu süreçte üyelerimizin görev almak istedikleri kurulu, bu kurullarda beraber çalışmak istedikleri hocaları ve önerilerini ttod-oneri@kanser.org adresine göndermelerini rica ederiz.

Saygılarımızla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği