Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Ankara Vak'a Toplantısı

 TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ

2017-2018 ANKARA
 VAK'A TOPLANTILARI

2. TOPLANTI

1. VAK'A: Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

Hastayı Sunan: Uzm.Dr. Arzu Yaşar

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Güngör Utkan

2. VAK'A:
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği


Hastayı Sunan: Uzm.Dr. Sema Türker

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Doğan Yazılıtaş
Tarih:
07.02.2018 saat 18:30 - 20:30

Yer:
Milli Kütüphane, Yunus Emre Toplantı Salonu