Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, 2021 (ilk 6 aylık) Mezuniyet Sonrası Güncelleme Kurs Takvimi

Değerli Üyelerimiz;

Tıbbi Onkoloji yan dal uzman eğitiminin standardizasyonu, gelişimi ve mezuniyet sonrası güncellemeler için TTOD tarafından düzenlenen eğitim toplantıları ve kurslarına yan dal eğitimi alan üyelerimizin maksimum ölçüde katılımı özellikle önem arz etmektedir. TTOD kurs ve bilimsel toplantı programı daha önceden ilan edilmekte olup düzenlenmesi planlanan toplantıların bu tarihler göz önüne alarak çakışmalardan kaçınılması açısından hassasiyetleriniz rica olunur.

-Mentörle Buluşma (Meme Kanseri) (‪14 Ocak 2021) 

-Temel Onkoloji Kursu (23-24 Ocak 2021)

-Mentörle Buluşma (Genitoüriner Kanserler) (‪18 Şubat 2021) 

- Santral Sinir Sistem Tümörleri/Sarkomlar Kursu (27-28 Şubat 2021)

-Temel Patoloji Kursu (6-7 Mart 2021)  

-Mentörle Buluşma (Gastrointestinal Kanserler) (‪11 Mart 2021) 

-Ürolojik Tümörler Kursu (10-11 Nisan 2021)    

-Mentörle Buluşma (Tükenmişlikten korunmanın yolları) (‪22 Nisan 2021)

-Onkolojik Hastaya Yaklaşım Kursu (8-9 Mayıs 2021)  

-Mentörle Buluşma (Kariyer Planlama) (‪20 Mayıs 2021) 

- Temel Radyoloji Kursu (26-27 Haziran 2021)

Saygılarımızla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği