Tıbbi Onkoloji Derneği Canlı Yayın

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 2020 Gelişim Sınavı Kılavuzu

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ
YETERLİK KURULU 
2020 GELİŞİM SINAVI KILAVUZU

Sınavın Adı

Türk Tıbbi Onkoloji Gelişim Sınavı*

Sınav Dönemi

2020

Sınav Tarihi

28 Mart 2020

Sınav Saati

12:00 - 14:00

Sınav Yeri

Antalya 8. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi sırasında

Sınav giriş koşulları

-Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Öğrencisi olmak**

Başvuru süresi

13.01.2020-20.03. 2020

Başvuru merkezi

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Sekreterliği

Başvuru süreci

Adaylar TTOD üyesi iseler e-posta ya da posta yoluyla yazılı olarak sınava girmek istedikleri belirtirler.

Sınav içeriği

Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Eğitim Müfredatı

Soru sayısı

100

Soru tipi

Çoktan seçmeli, 5 seçenekli tek doğru cevaplı

Soru dağılım

Alanlar

Soru sayısı

Temel Onkoloji

10

Meme Kanseri

10

Toraks Kanserleri

10

Kolorektal Kanserler

10

Kolorektal Dışı GİS Kanserleri

10

Baş Boyun Tümörleri

5

Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

3

Ürogenital Tümörler

10

Jinekolojik Tümörler

7

Hematolojik Kanserler

5

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

5

Destek Tedaviler

7

Cilt Tümörleri

3

Diğer Konular

5

Toplam

100

Değerlendirme

Başarı puanı her sınav için soru zorluğuna göre her seferinde Nedelsky Metodu ile değerlendirilecektir.

Başarı puanı

Sınava giren adayların puanları ve yıllar içindeki gelişimleri kendilerine bildirilecektir.

Kaynaklar

-Temel kitaplar: 
1- Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology (Cancer: Principles & Practice (DeVita) (2 Vols), 2011 ve 2015 .Lippincott Williams and Wilkins.

2- Abeloff's Clinical Oncology, 5th Edition. Expert Consult, 2014. Ed. John E. Niederhuber, MD, James O. Armitage, MD, James H Doroshow, MD, Michael B. Kastan, MD, PhD and Joel E. Tepper, MD.

3- Drug Information Handbook for Oncology, 12th Edition, Ed. Diedra L. Bragalone, Lexicomp, 2014 

4- Cancer Treatment Ed.Haskell CM

- Tedavi rehberleri 
1. ASCO rehberleri 
2. ESMO rehberleri 
3. NCCN tedavi klavuzu 
- Güncel Randomize Çalışmalar

Örnek Soru

Erkelerde Türkiye?de en sık görülen kanser hangisidir? 
A-)Akciğer Kanseri 
B-)Meme Kanseri 
C-)Kolon Kanseri 
D-)Mide Kanseri 
E-)Malign Melanom

Açıklamalar

*Gelişim sınavı Tıbbi Onkoloji Yandal uzmanlık öğrencilerini gelişimine katkı sağlamak için düzenlenmektedir. Yeterlik sınavı olarak değerlendirilemez. 
** Tıbbi Onkoloji Yandal uzmanlık öğrencileri eğitime başladıktan sonra herhangi bir zaman bu sınava girebilirler.

 

Bizimle irtibata geçmek için ttod@kanser.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.