Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 2020 Gelişim Sınavı Kılavuzu

TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ DERNEĞİ
YETERLİK KURULU 
2020 GELİŞİM SINAVI KILAVUZU

Sınavın Adı

Türk Tıbbi Onkoloji Gelişim Sınavı*

Sınav Dönemi

2020

Sınav Tarihi

28 Mart 2020

Sınav Saati

12:00 - 14:00

Sınav Yeri

Antalya 8. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi sırasında

Sınav giriş koşulları

-Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Öğrencisi olmak**

Başvuru süresi

13.01.2020-20.03. 2020

Başvuru merkezi

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Sekreterliği

Başvuru süreci

Adaylar TTOD üyesi iseler e-posta ya da posta yoluyla yazılı olarak sınava girmek istedikleri belirtirler.

Sınav içeriği

Tıbbi Onkoloji Uzmanlığı Eğitim Müfredatı

Soru sayısı

100

Soru tipi

Çoktan seçmeli, 5 seçenekli tek doğru cevaplı

Soru dağılım

Alanlar

Soru sayısı

Temel Onkoloji

10

Meme Kanseri

10

Toraks Kanserleri

10

Kolorektal Kanserler

10

Kolorektal Dışı GİS Kanserleri

10

Baş Boyun Tümörleri

5

Merkezi Sinir Sistemi Tümörleri

3

Ürogenital Tümörler

10

Jinekolojik Tümörler

7

Hematolojik Kanserler

5

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri

5

Destek Tedaviler

7

Cilt Tümörleri

3

Diğer Konular

5

Toplam

100

Değerlendirme

Başarı puanı her sınav için soru zorluğuna göre her seferinde Nedelsky Metodu ile değerlendirilecektir.

Başarı puanı

Sınava giren adayların puanları ve yıllar içindeki gelişimleri kendilerine bildirilecektir.

Kaynaklar

-Temel kitaplar: 
1- Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles and Practice of Oncology (Cancer: Principles & Practice (DeVita) (2 Vols), 2011 ve 2015 .Lippincott Williams and Wilkins.

2- Abeloff's Clinical Oncology, 5th Edition. Expert Consult, 2014. Ed. John E. Niederhuber, MD, James O. Armitage, MD, James H Doroshow, MD, Michael B. Kastan, MD, PhD and Joel E. Tepper, MD.

3- Drug Information Handbook for Oncology, 12th Edition, Ed. Diedra L. Bragalone, Lexicomp, 2014 

4- Cancer Treatment Ed.Haskell CM

- Tedavi rehberleri 
1. ASCO rehberleri 
2. ESMO rehberleri 
3. NCCN tedavi klavuzu 
- Güncel Randomize Çalışmalar

Örnek Soru

Erkelerde Türkiye?de en sık görülen kanser hangisidir? 
A-)Akciğer Kanseri 
B-)Meme Kanseri 
C-)Kolon Kanseri 
D-)Mide Kanseri 
E-)Malign Melanom

Açıklamalar

*Gelişim sınavı Tıbbi Onkoloji Yandal uzmanlık öğrencilerini gelişimine katkı sağlamak için düzenlenmektedir. Yeterlik sınavı olarak değerlendirilemez. 
** Tıbbi Onkoloji Yandal uzmanlık öğrencileri eğitime başladıktan sonra herhangi bir zaman bu sınava girebilirler.

 

Bizimle irtibata geçmek için ttod@kanser.org adresine e-posta gönderebilirsiniz.