Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 2018 Ankara Vak'a Toplantıları - 2.TOPLANTI

1.VAK’A : Konya Selçuk Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

Oturum Başkanı: Prof Dr.Özlem Ata

Hastayı sunan: Doç.Dr. Özge Keskin

2.VAK’A: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara dr.A.Y.Onkoloji SUAM Tıbbi Onkoloji Kliniği

Oturum Başkanı: Prof. Dr.Berna Öksüzoğlu

Hastayı sunan: Uzm. Dr Emrah Eraslan

Tarih: 04.04.2018 saat 18:30-20:30

Yer: Milli Kütüphane,Yunus Emre Toplantı Salonu