Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi Toplantısı

Tümör İmmünolojisi ve İmmünoterapi

4 Nisan 2017

Ufuk Üniversitesi, Dr Rıdvan Ege Hastanesi

Prof Dr Rıdvan Ege Salonu

8:45-9:00 Açılış
Dr Fikri İçli- Ufuk Üniversitesi

Dr Gürbüz Erdoğan- Ufuk Üniversitesi

1. Oturum;Başkan: Dr Fikri İçli

9:00-9:30 -Tümör immünolojisi- Dr Emin Kansu-Hacettepe Üniversitesi (Emekli)

9:30-9:50- Maliyn Melanoma'da immünoterapi- Dr İsmail Çelik-Hacettepe Üniversitesi

9:50-10:10- Lenfomalarda İmmünoterapi- Dr İbrahim Barışta-Hacettepe Üniversitesi

10:10-10:30 ARA

2. Oturum; Başkan: Dr Nurşen Düzgün

10:30-10:50-Böbrek tümörlerinde immünoterapi-Dr Yüksel Ürün-Ankara Üniversitesi

10:50-11:10- Akciğer kanserinde immünoterapi-Dr Mustafa Erman-Hacettepe Üniversitesi

11:10-11:30- Meme Kanserinde immünoterapi-Dr Yeşim Eralp-İstanbul Üniversitesi

11:30-Kapanış