Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTOD'un "KAMU SPOTU"

Değerli Üyemiz,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak kanser hastalarının bilimsel tıbba inançlarını güçlendirmek, doğru tedavilere yönlendirmek ve kanser tedavisi ile ilgili olumsuz algıları azaltmak amacıyla hazırlamış olduğumuz “Kamu Spotu” Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan gerekli izni almıştır. Kamu Spotu’muza web sitemizin toplum sayfasındaki http://kanser.orgtoplum/ adresinden ulaşabilirsiniz .
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu