Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTOD Stratejik Plan

Değerli meslektaşlarım,

2014 - 2018 yıllarını kapsayan Stratejik Plan sürecini takiben her birimizin katkıları ile oluşturulacak bir sonraki Stratejik Plan hazırlıklarına başlamayı planlıyoruz.

Bir önceki planda yer alan;

1) Derneğin karar ve eylemlerini stratejik planlama çerçevesinde oluşturmak,

2) Dernek faaliyetlerinde gelişim ve değişimi planlamak,

3) Faaliyetlerimizin sonuçlarını planlamak,

4) Dernek bütçesini stratejik planda ortaya konulan hedefleri gerçekleştirecek şekilde hazırlamak ve kaynak tahsisini belirlenmiş önceliklere dayandırmak,

5) Üyelerimizin katılımını artırmak ve hedef birlikteliğini geliştirmek,

6) Ölçülebilir hedefleri belirlemek ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik etmek,

hedefleri ışığında sizi de 5-6 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Radisson-Blue otelde yapılacak Stratejik Plan Toplantısında aramızda görmekten onur duyacağız.

Katılım ile ilgili tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine en geç "1 Ağustos 2019" tarihine kadar geri dönüşünüz katılım organizasyonunun planlanması için değerli olacaktır.

Saygılarımızla

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği