Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTOD Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tarih Değişiklik Duyurusu

Değerli Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 01/06/2021 tarihli Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri genelgesine istinaden sizlere daha önce duyurusunu yapmış olduğumuz Olağanüstü Genel Kurul tarihinde değişiklik yapmak zorunda kalınmıştır.

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 19 Haziran 2021 günü saat 11:30’da Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın 26 Haziran 2021 günü saat 16:00 da Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel adresinde yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılar sunarız.

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği 

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1. Açılış-Yoklama,

2. Toplantı Divanı Teşkili ve Divana toplantı tutanağını imza yetkisinin verilmesi,

3. Yönetim Kurulu Başkanlığının istifa, vefat vb. herhangi bir sebeple boşalması halinde Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyelerinin teşkili konusunda tüzük değişikliği görüşmeleri ve oylama yapılması,

4.Dilek ve Temenniler,

5. Kapanış.