Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTOD Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Değerli Üyemiz,

2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Çelik’in başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle derneğimizin yönetim kurulunda oluşan boşluğun doldurulması konusunda mevcut tüzüğümüz yetersiz kalmaktadır. Yönetim Kurulumuzca, TTOD tüzüğünde gerekli değişikliklerin gerçekleştirilmesi maksadıyla Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı alınmıştır.

Bu gündemle Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 09 Haziran 2021 günü saat 11:30’da Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel  adresinde yapılacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, yeter sayı aranmaksızın 19  Haziran 2021 günü saat 16:00 da Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel adresinde yapılacaktır. Toplantıya katılmanızı rica eder, saygılar sunarız.

 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

1. Açılış-Yoklama,

2. Toplantı Divanı Teşkili ve Divana toplantı tutanağını imza yetkisinin verilmesi,

3. Yönetim Kurulu Başkanlığının istifa, vefat vb. herhangi bir sebeple boşalması halinde Başkanlık ve Yönetim Kurulu üyelerinin teşkili konusunda tüzük değişikliği görüşmeleri ve oylama yapılması,

4.Dilek ve Temenniler,

5. Kapanış.