Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTOD Doçentlik Kriterleri Tavsiyeleri

 
Değerli Üyelerimiz;
 
Sizlerin de bildiği üzere Yüksek Öğretim Kurulu?nun doçent olma kriterlerindeki son düzenlemelerinden sonra doçent olmak için sınav şartı kalkmış ve ilan edilen kriterleri sağlayan kişilere ilgili bilim dalında her dönemde doçentliğe başvurabilme hakkı tanınmıştır.
 
Bu bağlamda yeni uzman meslektaşlarımızın yeterli akademik görev ifa etmeden ve tecrübe kazanmadan yalnızca bilimsel kriterleri sağlayarak doçentlik için başvurmalarının uygun olup olmadığı konusunda Türk Tıbbi Onkoloji Derneği olarak öğretim üyelerimizin de görüşlerini alarak aşağıdaki tavsiyeleri hazırladık. 
 
Sizleri de bu konuda bilgilendirmek istiyoruz.
 
Öncelikli olarak:
 
1. Doçentlik başvurusunun Tıbbi Onkoloji Uzmanı olduktan en az 2, tercihen 3 yıl sonra yapılması, 
 
2. Derneğimizin Yeterlik sınavlarının başarıyla geçilmiş olması (alternatif olarak ESMO sertifikasyon sınavının geçilmesi de yeterli olacaktır) tavsiye edilir.
 
Ek olarak aşağıdaki önerilerimizin en az ikisinin karşılanması akademik faaliyetleri destekleyecek ve üyelerimizin almış olduğu unvanın değerini artıracaktır kanaatindeyiz.
 
1. Adayın uzmanlık tezi ya da bilimsel proje yöneticiliği tarzında bir akademik çalışma yürütmesi ve bunu yayınlamış olması
2. Adayın uzmanlık aldığı eğitim kurumundaki sorumlu öğretim üyelerinden en az birisinden çalışma disiplini, çalışma ahlakı, hasta yaklaşımı ve mesleki becerileri ile doçentlik formasyonuna uygunluğunu teyit eden bir referans alması
3. Adayın eğiticilerin eğitimi programına katılması ve bu programı başarıyla tamamlaması
 
Saygılarımızla,
 
TTOD adına,
Dr. Serdar Turhal