Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTOD Bölgesel Torasik Onkoloji Kursu(Denizli)

 Değerli Üyemiz,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından 15 Şubat 2014, Cumartesi günü Denizli'de düzenlenecek olan “Torasik Onkoloji Eğitim Toplantısı" programı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Toplantıya katılım ücretsiz olup, katılacak hekimlerin 10 Şubat 2014 tarihine kadar isimlerini tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine bildirmeleri rica olunur. Bilimsel program ekte sunulmuştur.
 
Saygılarımızla. 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği