Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTOD Bölgesel Non-Kolorektal Gastrointestinal Sistem Kanserleri Multidisipliner Tedavisinde Güncel Yaklaşım Kursu"(Antakya)

Değerli Üyemiz,
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından 26 Ekim 2013, Cumartesi günü Ottoman Palace Otel Antakya'da düzenlenecek olan "Non-Kolorektal Gastrointestinal Sistem Kanserleri Multidisipliner Tedavisinde Güncel Yaklaşım Eğitim Toplantısı” programı ekte bilgilerinize sunulmuştur. Toplantıya katılım ücretsiz olup, katılacak hekimlerin 25 Ekim 2013 tarihine kadar isimlerini tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine bildirmeleri rica olunur. Bilimsel program ekte sunulmuştur. Toplantıya şehir dışından katılacak üyelerimizin ulaşım detayları için Sekreterimiz Güler Üyük ile bağlantıya geçmeleri rica olunur.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Bilimsel Program