Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTOD Bölgesel Kurslar(AYDIN)

Değerli Üyemiz,
Derneğimizin Batı Bölge Temsilciliği ve Eğitim Planlama ve Organizasyon Kurulu (EPOK) işbirliği ile "TTOD Bölgesel Non-Kolorektal Gastrointestinal Sistem Kanserleri Multidispliner Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu" 5 Ekim 2013, Cumartesi günü Aydın’da düzenlenmiştir. Kurs Genel Cerrahi, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Girişimsel Radyoloji, Tıbbi Onkoloji branşlarının katılımı ile gerçekleşmiştir. Yirmi konuşmacı ve oturum başkanı, 21 katılımcı ile toplamda 24 oturum gerçekleştirilmiştir. Kursun düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen ev sahipliği yapan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’ndan Dr Sabri Barutça ve Dr Nezih Meydan başta olmak üzere tüm oturum başkanları, konuşmacılar ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Dr.YükselKüçükzeybek
TTOD Batı Bölge Temsilcisi