Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTOD Bölgesel Kolorektal Kanser Dışı Gastrointestinal Kanserler Kursu(Erzurum)

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Kuzey Batı Bölge Temsilciliği ve Eğitim Planlama ve Organizasyon Kurulu (EPOK) işbirliği ile "TTOD Bölgesel Kolorektal Kanser Dışı Gastrointestinal  Kanserler Kursu" 26 Ekim 2013, Cumartesi günü Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Erzurum'da düzenlenmiştir. Kurs, bölge hastanelerinde  çalışan genel cerrahi, patoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve radyoloji branşlarından hekimlerin katılımı ile gerçekleşmiştir. Multidisipliner yaklaşımın önemi, standart tedaviler ve güncel gelişmeler üzerine verimli bir toplantı olduğu geri bildirimleri alınmıştır. Toplantının düzenlenmesinde özverili katkılarından dolayı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Kliniği’nden Dr.Salim Başol Tekin ile tüm konuşmacılar, oturum başkanları ve katılımcılara teşekür ederiz.

Dr.Güzin Gönüllü Demirağ
TTOD Kuzey Doğu Bölge Temsilcisi