Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TTB UDEK Yürütme Kurulundan Gelen Yazı(E.Arslan'ın yaşamını Yitirmesinin 1.Yıldönümü)

Değerli Üyemiz,

Türk Tabipleri Birliği Udek Yürütme Kurulu'ndan gelen yazı aşağıdan bilgilerinize sunulmuştur.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği

Değerli Başkan,
 
Hep birlikte kaygıyla ve üzüntüyle tanık olduğumuz üzere, meslektaşımız Dr. Ersin Arslan'ın ölümünün üzerinden 17 Nisan 2013 tarihinde tam bir yıl geçmiş olacak. Bu süre içinde sıklıkla meslektaşlarımızın da içinde olduğu sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ne yazık ki HİÇ DURMADI. Sürece ilişkin; birkaç gün önce, 3.4.2013 tarihinde, TTB Merkez Konsey Genel Sekreteri imzasıyla bir mektup iletilmişti (mektubu hatırlatmak için sizlere mesajın alt bölümünde tekrar gönderiyoruz). 17 Nisan 2013 etkinlik sürecini daha iyi yönetebilmek amacıyla uzmanlık derneklerinin temsilcileri ile Ankara ve İstanbul'da Tabip Odalarının yürütücülüğünde paylaşım, iletişim ve hazırlık toplantılarının düzenlenmesi planlanmaktadır. Katılımınızı önemsediğimiz toplantıların ayrıntılarını aşağıda sizlere iletiyoruz:
 
ANKARA
9 Nisan 2013; Salı günü saat 18:30
Yer: Ankara Tabip Odası
Mithatpaşa Cad. 62/18 Kızılay - ANKARA - 06420
Tel: (0312) 418 87 00 (PBX)
Fax: (0312) 418 77 94
e-posta:ato@ato.org.tr
 
 
 
İSTANBUL
9 Nisan 2013; Salı günü saat 19.00
Yer:İstanbul Tabip Odası
Türkocağı Cad.No:17, Kat 2-3 Cağaloğlu 34440 İstanbul
Telefon: (0 212) 514 02 92 - 2 hat Fax: (0 212 ) 513 37 36
Bilgilerinize saygılarımızla iletiriz.
TTB-UDEK Yürütme Kurulu

451/2013
03.04.2013

Sayın Başkan,

14 Mart'a giden süreçte Türkiye'de sağlık alanında yaşadığımız sorunlara biraz olsun çözüm getirmesi amacıyla "14 Acil Talep" ifade etmiş ve Sağlık Bakanı'ndan bu taleplerimize yanıt istemiştik. Yaşadığımız süreçte ne yazık ki taleplerimizin hiçbirine yanıt alamamış durumdayız. Üstelik Türkiye'de hekimlerin taleplerini ciddiye almayan bir biçimde "çözüm" olarak mesai sonrası ve hafta sonları öğretim üyelerine SUT fiyatları üzerinden hastalardan para alarak, bunun çoğuna vergi ve üniversite payı olarak el konulmak üzere çalışmaları önerilmektedir. Türkiye'de sağlık alanı hepimiz açısından kaygı verici biçimde işlerken geçtiğimiz hafta içinde Türkiye'nin dört bir yanından hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet haberleri geldi. Bir uzman hekimin darp edilmesi üzerine Ağrı'da, iki sağlık çalışanının şiddete maruz kalması sonucu İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde, hasta yakını tarafından uzman doktorun darp edilmesi üzerine Mersin Erdemli Devlet Hastanesi'nde ve iki asistan hekimin hasta yakını şiddetine uğraması sonucu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde sağlık çalışanları iş bıraktı. Bu hafta içinde de şiddet haberlerinin arkası kesilmedi. Sevgili Dr. Ersin Arslan'ın öldürülmesinin yıldönümü olan 17 Nisan'a giderken yüksek sesle haykırmanın zamanı geldi: Böyle sağlık sistemi olmaz, bu şiddet sona ERSİN. Bugün diğer sağlık çalışanlarının örgütleriyle birlikte İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi bahçesinde açıkladık. 17 Nisan 2013 Çarşamba günü tüm Türkiye'de sizlerin desteği ile sağlıkta şiddete karşı G(ö)REVDE olacağız. Bu süreçte şüphesiz şiddetin kaynağında yer alan sağlık sistemindeki sorunları ve çözüm önerilerimizi tartışacağız, hastalarımızdan destek isteyeceğiz. Sağlıkta şiddeti ve çözüm önerilerini değerlendireceğimiz 17 Nisan günü yatan hastalarımız, acil servisler, diyaliz ve kanser hastalarımız dışında poliklinik hizmeti veremeyeceğiz.
Yapacağımız eylem ve etkinliklere uzmanlık derneğinizin de desteklerini beklemekteyiz. Bu amaçla kullanacağımız afiş, kokart, el ilanı gibi dokümanların derneğiniz web sayfasında ve mail gruplarında paylaşılmasının, sağlıkta şiddeti ve sağlık ortamının sorunlarını vurgulayacak biçimde eylemimize yönelik kamuoyuna destek mesajları yayınlamanızın değeri çok fazla olacaktır. Türkiye sağlık ortamına olumlu yönde katkısı olacağını düşündüğümüz bu eylemimize destek olacağınız inancıyla çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,
Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri