Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TROD - TTOD Ortak Deklerasyon

Değerli Üyelerimiz,

Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi camialarımız arasında son dönemde ortaya çıkan üzücü gerginliğin ortadan kaldırılması konusunda siz değerli üyelerimizi bilgilendirmek istiyoruz.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği ve Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ortak çalışmaları ile ülkemizde onkoloji alanında birçok önemli gelişmeye birlikte imza atmıştır. Hastalarımızın en etkin ve kanıta dayalı tedavisi için birlikte mücadele etmiştir. Ülkemizde onkolojinin yetkin ve yeterli sayıda hekimle temsil edilmesi için yıllar içinde deneyimlerin paylaşıldığı onlarca ortak kurs ve kongrenin organizasyonunu birlikte gerçekleştirmiştir.

Her iki dernek üyelerinin, birbirlerini onkoloji alanında eşit paydaş olarak gördüklerini, yetkinlik, tedavi  ve reçetelendirme konusunda karşılıklı saygının esas olduğunu, bu saygı ve dayanışmayı devam ettirmemizin tüm meslektaşlarımızın birbirini desteklediği ve güvende hissettirdiği bir ortamın gereği olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Kanser tedavisinin zorluğu yanında, biz hekimlere yüklediği ağır fiziki ve manevi yükü, birlikte çalışarak taşınabilir hale getireceğimize güveniyoruz. İletişimin muazzam bir hızla gerçekleştiği günümüzde, medya ya da sosyal medyada ilişkilerimizi zedeleyebilecek bazı olaylarda her iki dernek üyelerinin sağduyu ile ortak hareket etmesi  gerektiğine inanıyoruz.

Kanser tedavisinin, multidisipliner yaklaşımla, her branşın kendi alanını ilgilendiren dönemlerin yönetimini üstlendiği bir yaklaşımla sürdürülmesinin mutlak gereklilik olduğunu düşünmekteyiz. Multidisipliner yaklaşıma açık tavrımız hiç kaybolmamış ve güçlenerek devam etmektedir.

Bir bütünün eş paydaşları olarak hep birlikte olduğumuzu, birbirimiz için vazgeçilmez iş ortakları olduğumuzu ve olacağımızı, birlikteliğimizin zedelenmesine yol açabilecek olayları birlikte göğüsleyeceğimizi, camialarımızın arasındaki kardeşlik bağını güçlendirmek için çaba göstereceğimizi bir görev biliyoruz.

Saygılarımızla,

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu ve Türk Radyasyon Onkolojisi i Derneği  Yönetim Kurulu