Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund Projesi 2021 Yılı Uluslararası Ortak Çağrısı

Degerli Üyemiz,

Translasyonel kanser araştırmalarını destekleyen fonlama kuruluşlarını bir araya getiren TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund projesi, 2021 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2021) ektedir. JTC2021 çağrısının konusu "Yeni nesil kanser immünoterapisi: tümör mikroçevresini hedeflemek (Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment)" olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği


Ek: TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund projesi 2021 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı