Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Torasik Onkoloji Kursu

Değerli Üyemiz,


07-08 Mart 2015 tarihinde   İstanbul’da  Raddison Blu Şişli  Otel'de gerçekleşek olan "Torasik Onkoloji Kursu” na ait bilimsel program ekte bilgilerinize sunulmuştur. Katılmak isteyenlerin  tibbionkolojidernegi@gmail.com  adresine başvurmaları rica olunur.

  

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği