Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TOG Çalıştayı

Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz üzere 9. Ulusal Onkolojik araştırmalar Çalıştayı (TOG çalıştayı)  20-24 Kasım 2013 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır. Çalıştaya katılacak meslektaşlarımız format (workshop) gereği görevli sayılacaklardır.

Katılmak istediğiniz çalışma grubu toplantılarını bir an önce bildirebilirseniz kurumlarınızda izin ve kongre sponsorluğu (Sağlık Bakanlığı uygulamaları açısından) konusunda bir sorun yaşanmaması için çalıştay düzenleme kurulu başkanlığı tarafından resmi davet yazılarınız sizlere en kısa sürede iletilecektir.
Lütfen katılım talebinizi, katılmak istediğiniz çalışma grubu ya da gruplarının adı ile aşağıdaki adreslere en kısa sürede iletmenizi bekliyoruz.
Başarılı ve verimli bir çalıştay dileği ile, Antalya’da görüşmek üzere . . . .

Saygılarımla,
Dr. Hakan Akbulut

 

Katılım taleplerinin iletilebileceği adresler:

Cansu Özön Arda
Anıl Erdoğan
info@tog2013.org

Dr. Sercan Aksoy
saksoy07@yahoo.com

Dr. Melis Gültekin
melisgultekin@hacettepe.edu.tr