Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TİTCK Endikasyon Dışı İlaç Onay Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 09.04.2020 tarihinde yayımlanan "Endikasyon Dışı/Yurt Dışı İlaç Kullanımına İlişkin Onay Sürelerinin Uzatılması" konulu duyurusu aşağıdaki şekildedir:

"Kurumumuz tarafından ruhsatlı müstahzarlar ile yurtdışından ithal edilen ruhsatsız müstahzarlar için hasta bazında ilgili etkin madde belirtilerek verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayları veya yurt dışı ilaç kullanım onayları; 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan tüm onayların bitiş tarihi ikinci bir duyuruya kadar uzatılmıştır. Endikasyon dışı ve yurtdışı ilaç kullanımlarında reçete ve rapor (sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) düzenlemelerinde SGK?nın 01.04.2020 tarihli duyurusu geçerlidir. Ayrıca yurtdışı ilaçlara ait reçetelerin de e-reçete olarak hekimler tarafından düzenlenememesi dikkate alındığında, tıpkı yurtiçinde yapılan uygulamaya benzer şekilde yurtdışından ithal edilecek ilaçlar için uygun rapor (süresi bitmemiş veya 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süresi biten ya da bitecek olan sağlık kurulu raporu ve/veya uzman hekim raporu) bulunması halinde ithalata yetkili kuruluşlar (TEB, SGK veya USHAŞ) tarafından sisteme yapılacak girişler reçete olarak kabul edilecek ve hastalarımıza ilaç temin hizmeti aksamadan devam ettirilecektir."

COVİD-19 tedavisinde kullanılan ilaçların da yer aldığı TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi'nin 07.04.2020 tarihli güncel hali aşağıdaki bağlantıda bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.
 
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 
EK 1: TİTCK Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaç Listesi