Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Tiroid Kanseri Klinik Protokolü Hazırlama Çalışması

Değerli Üyemiz;

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ar-Ge ve Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından, iyi klinik uygulamalarını tanımlamak; tanı, tedavi ve izlem için temel ölçütler belirlemek ve standart oluşturmak amacıyla Kanıta Dayalı Klinik Rehber ve Klinik Protokol hazırlama çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda, şu ana kadar, Diz ve Kalça Artroplastisi, İnme, Prostat CA, KOAH, Katarakt Cerrahisi, Kolorektal CA ve Koroner Arter Hastalığı olguları için Klinik Protokoller ilgili uzmanlık dernekleriyle birlikte hazırlanmış olup www.klinikkalite.saglik.gov.tr   ve www.hta.gov.tr    web adreslerinde yayımlanmıştır.  2019 yılında da Migren, Meme CA, Mide CA, Epilepsi, Hipertansiyon, Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi, Anksiyete, Astım, Kronik Böbrek Yetmezliği, Migren, Alzheimer Klinik Protokolleri hazırlanmış olup yayım aşamasındadır.

Bu çerçevede, 2020 yılında Kanıta Dayalı Klinik Protokol hazırlanacak olgulardan biri, ?Tiroid Kanseri ? olarak belirlenmiştir. Tiroid Kanseri  Klinik Protokolü hazırlama çalışmasının da  Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ilgili uzmanlık dernekleri ile birlikte yürütülmesi planlanmıştır. Oluşturulacak Tiroid Kanseri Klinik Protokolü Hazırlama Çalışma Ekibi içinde görev almak isteyen uzmanlarımız  isim ve iletişim bilgilerinizi 20 Şubat 2020 Perşembe günü Saat 18:00?a kadar ttod@kanser.org  mail adresimize iletmenizi beklemekteyiz. 

Saygılarımızla 

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği