Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 5. Maddesi İle İlgili Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun Açıklaması

Değerli Üyemiz, 
 
"Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği" nin 5. maddesinde yan dal tez sorumluluğunun kaldırıldığı bildirilmektedir.  Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun açıklamasına http://www.tuk.aglik.gov.tr/dokumanlar/ilanlar/6/index.html adresinden ulaşabilirsiniz.
 
TTOD Hukuk Danışmanlığı