Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Çalışma Grubu Toplantıları

Değerli Üyelerimiz;

XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 08 Aralık 2018 Cumartesi günü İzmir’de düzenlenecektir.

Programda uzmanlık derneklerinin katkı ve katılımları ile gerçekleşecek Çalışma Grupları toplantıları yer almaktadır.

Çalışma Grupları Toplantısı (Saat:11:00-13:00)

Salon 1: İlaç ve Teknoloji

Kolaylaştırıcılar: Dr. Ersin Yarış, Dr. Bülent Önal

Salon 2: Toplum Sağlığını Geliştirme

Kolaylaştırıcılar:

Salon 3: Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim

Kolaylaştırıcı: Dr. Orhan Odabaşı, Dr. İskender Sayek

Salon 4: Asistan ve Genç Uzman Hekimler

Kolaylaştırıcılar: Dr. Sera Şimşek, Dr. Coşkun Kahraman

Salon 5:Etik, Hekimlik Uygulamaları

Kolaylaştırıcılar: Dr. Naki Bulut, Dr. Ahmet Etit

Salon 6:ATUB TTB Temsilciliği ve Uzmanlık Dernekleri

Kolaylaştırıcı: Dr. Umut Akyol, Dr. Bülent Atilla

Salon 7:Sağlık Çalışanlarının Sağlığı

Kolaylaştırıcı: Dr. Hasan Ogan, Dr. Alp Ergör

Yukarıdaki Çalışma Gruplarına katılmak isteyen üyelerimizin 03 Aralık 2018 tarihine kadar dernek mail adresine katılmak istedikleri çalışma grubunu belirten maili göndermelerini rica ederiz.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği