Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Tıp Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumlar Raporu - 2018

Değerli Üyemiz,

TTB-UDEK'in uzmanlık eğitimi ile ilgili anketi ekte sunulmaktadır. Anketin Üniversiteler(Vakıf ve Devlet Üniversiteleri) ve SBÜ Eğitim ve Uygulama Hastaneleri Tıbbi Onkoloji klinikleri için Bilim Dalı Başkanları ve Eğitim Sorumluları tarafından ankete linkten giriş yaparak Bilim Dalınız adına doldurup göndermenizi rica ederiz.

Türk Tabipleri Birliği tarafından; Tıp Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumlar (TUEVK) Raporu 2018 ile "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği" kapsamında tıpta uzmanlık veren eğitim kurumlarına ilişkin bilgi derlenmesi amaçlanmış ve Çalışma UDEK üyesi Uzmanlık Dernekleri ve UYEK üyesi Yeterlik Kurulları tarafından kendi tıp uzmanlık alanları için gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuçları hiçbir eğitim kurumunun özel bilgilerini öne çıkarmadan Türkiye Tıp Ortamı için 2018 yılında durum saptamasını hedeflemektedir.

Bu ankete http://bit.ly/UDEK_TUEVK_2018 linkinden ulaşabilirsiniz. Bu çalışma UDEK üyesi Uzmanlık Dernekleri ve UYEK üyesi Yeterlik Kurulları tarafından kendi tıp uzmanlık alanları için gerçekleştirildi. Bu çalışmanın sonuçları hiçbir eğitim kurumunun özel bilgilerini öne çıkarmadan Türkiye Tıp Ortamı için 2018 yılında durum saptamasını hedeflemektedir.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği