Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistan Temsilcisi Seçimi

Değerli Üyemiz,

Derneğimiz tüzüğü uyarınca Genç Onkolog’ları temsil etmek üzere halen yan dal asistanlığı yapan üyelerimiz arasından elektronik ortamda bir Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistan Temsilcisi seçilecektir. Seçimde sadece yan dal asistanları oy kullanabilecektir.

Yan Dal Asistan Temsilcisi’nin Görevleri;

· Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanlarının TTOD Yönetim Kurulu’nda oy hakkı olmaksızın temsil edilmelerini sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanlarının eğitim, araştırma ve özlük hakları ile ilgili sorun ve çözüm önerilerinin Yönetim Kurulu’na iletilmesini sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji yan dal asistanlarının yurt dışı ve yurt içi eğitim, araştırma, burs gibi etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak,

· Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Eğitim Planlama ve Organizasyon (EPOK) Kurulu’na bağlı kurs düzenlemelerine yardımcı olmak,

· Avrupa Medikal Onkoloji Derneği (European Society of Medical Oncology (ESMO), Genç Onkologlar Grubu’nda (Young Oncologists Group) ülkemizi temsil etmek.

Aday olmak isteyenlerin bir resim ve özgeçmişleri ile tibbionkolojidernegi@gmail.com adresine 21.12.2018 tarihi saat 17:00 ‘ye kadar başvurmaları rica olunur.

Saygılarımızla.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu