Dernek Hakkında Tıbbi Onkoloji Derneği Haberler

TIBBİ ONKOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİNDEN BASIN DUYURUSU

  
Sayın Üyemiz,
02.12.2010 tarihli  Akşam gazetesinde haber olarak duyurulan TBMM Kanser Araştırma Komisyonu’nun ABD’deki “National Institutes of Health” ziyareti nedeniyle yapılan haberi nedeni ile Tıbbi Onkoloji Dewrneği tarafından  basına verilen basın duyurusu aşağıdadır. Bilgilerinizi saygılarımızla rica ederiz.
Tıbbi Onkoloji Derneği
 
                                                    02.12.2010
TIBBİ ONKOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİNDEN BASIN DUYURUSU
            Bugün, Akşam gazetesinde haber olarak duyurulan TBMM Kanser Araştırma Komisyonu’nun ABD’deki “National Institutes of Health” ziyareti nedeniyle yapılan haberi okudum. Bu konu ile ilgili olan Akşam gazetesi muhabirleri, İstanbul Tabip Odası temsilcisi, Kanser Savaş Daire Başkanı ve TBMM Kanser Komisyonu Üyesi ile de görüşerek hepsini ayrı ayrı bilgilendirdim. 
            3-4 ay önce TBMM Kanser Komisyonu’nu daveti üzerine “Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Derneği adına” TBMM’deki toplantıya katıldım. Türkiye’deki kanser sorununu TBMM adına araştırıp, çerçevelerini çizmeye çalışan bu komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü biliyorum. 29 Kasım 2010’da (yani 3 gün önce), Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde toplantıdaydılar.
            Türkiye’deki tıbbi onkoloji merkezlerinde, çok sayıda “uluslararası çok merkezli   ilaç araştırması” halen yürütülmektedir. Bu araştırmalar Amerika ve Avrupa’daki merkezler dahil olmak üzere tüm dünyada eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Halen devam etmekte olan bu ilaç araştırmalarına www.medonk.org adresinden “Yürümekte olan Randomize Klinik Çalışmaları” başlığı adı altından ulaşabilirsiniz. Bu sayfa altında “45 adet klinik araştırmanın başlığı” bulunmaktadır. Hasta ve yakınları, kendilerini takip eden doktorlarına başvurarak “bu araştırma tedavilerine hangi merkezlerde girebileceklerini” öğrenebilirler. Bu araştırmalarda kullanılan ilaçların büyük çoğunluğu, “henüz Türkiye’de ve dünyada ruhsatlanmamış” ilaçlardan oluşmaktadır. Burada duyurulan bütün araştırma tedavilerinin Sağlık bakanlığı merkez Etik kurulundan onayları alınmıştır. “Bu ümit verici ilaçların adı” henüz gazete haberi olmadığı için biz onkologlar ve araştırmaya katılan hastalar dışında bilinmemektedir. Hastaların bu ilaçlara ulaşmak için ABD’ye veya başka bir ülkeye gitmelerine gerek yoktur. Hastalar takip ve tedavi edildikleri Tıbbi Onkoloji Kliniklerine başvurmalıdırlar.
Prof. Dr. Ahmet Demirkazık
Tıbbi Onkoloji Uzmanlık Derneği Başkanı